PRAVIDLA


Unikátnost výstavy VOAYER tvoří skuteční a nazí muži. Program, jakož i chování návštěvníků jsou podřízeny této skutečnosti. Bezpečnost modelů a návštěvníků je pro nás na prvním místě! Respektuj prosím všechna naše pravidla a pokyny organizátorů. VSTUP na výstavu je POVOLEN pouze osobám starším 18 LET! Mladším osobám není povolen vstup ani v doprovodu dospělé osoby! Není důležité žádné speciální oblečení. Důležité je pouze to, abys byl oblečený, nahoty bude dostatek. Výstava je pro každého, kdo má otevřenou mysl.

 

PRŮBĚH VÝSTAVY

Brány výstavy se pro návštěvníky otevřou prvním vstupem 17. 11. 2018 v 11:00 hodin. Konec výstavy bude 18. 11. 2018 ve 21:30 hodin. Více o vstupech nalezneš zde. Každý vstup bude trvat maximálně 1,5 hodiny. Doporučujeme přijít 15 minut před začátkem vstupu. Každý návštěvník si bude moci výstavu prohlédnout pouze ve stanoveném intervalu jeho vstupu. Z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti výstavy prosíme, aby se každý návštěvník v prostorách výstavy nezdržoval déle, než je nutné pro klidné a dostačující zhlédnutí všech exponátů. Dopřej ostatním stejný komfort. O zážitek budeš mít určitě postaráno.

 

VSTUP NA VÝSTAVU

Na výstavu bude vpuštěn pouze návštěvník s platnou vstupenkou a starší 18 let, který přijde v čase vyhrazeném pro jeho vstup. Více o vstupech najdeš zde

 

DOTYKY

Některých modelů se budeš moci i dotknout. Dovolen bude jen jemný dotyk či pohlazení, a to v hygienických rukavicích, které dostaneš na výstavě. Modely, kterých se budeš moci dotknout, budou označeny. 

 

BEZPEČNOST

Bezpečnost modelů, návštěvníků a průběhu výstavy zajišťuje soukromá bezpečnostní služba a členové organizačního týmu. Chceme, aby ses v prostorách výstavy spolu s modelkami mohl cítit bezpečně a pohodlně. Návštěvníci výstavy souhlasí s provedením osobní prohlídky strážní službou při vstupu do areálu a kdykoli v areálu během trvání výstavy organizátorem pověřenou soukromou bezpečnostní službou (dále jako „SBS“).
Návštěvník se zakoupením vstupenky zavazuje dodržovat pokyny organizátora nebo SBS a je povinen strpět osobní prohlídku a všechny úkony potřebné k zajištění ochrany zdraví a majetku návštěvníků výstavy. Pracovníci SBS jsou oprávněni zajistit odchod, vyvedení, resp. zamezení vstupu návštěvníků výstavy a/nebo vynesení jejich majetku z prostor výstavy, pokud návštěvníci neuposlechnou pokyny uvedené v těchto pravidlech, resp. pokyny pracovníků SBS a/nebo jiných osob pověřených organizátorem. Pokud se ti to zdá nepřiměřené, měl bys vědět, že průběh první Výstavy nahých žen proběhl bez jakýchkoli problémů či jiných konfliktů.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ JE DOVOLENO

V prostorách výstavy je fotografování DOVOLENÉ! Zhotovovat videozáznam je ZAKÁZÁNO!
Organizátor výstavy může a bude pořizovat videozáznam a fotografie během celého trvání výstavy. Takto získané materiály použije k referencím a k propagačním materiálům dalších ročníků. Zakoupením vstupenky dáváš souhlas k fotografování, natáčení a zveřejnění vyhotovených materiálů. [#VOAYER, #VoayerPraha, #VoayerVýstava]

 

NÁKUP PRODUKTŮ

Prostory výstavy budou dekorované různými sexuálními bdsm pomůckami a nábytkem. Partneři, kteří nám tyto produkty zapůjčili (e-shop), mohou mít na výstavě prostor, v němž si návštěvníci budou moci některé z jejich produktů zakoupit či o nich získat informace.

 

JE ZAKÁZÁNO:

►mluvit s modelem, dotýkat se ho nebo jinak kontaktovat/obtěžovat
►obtěžovat slovně, gesty, hlukem nebo svou vlastní nahotou ostatní návštěvníky
►překračovat vyhrazenou zónu v prostorách výstavy
►přivést na tuto výstavu osobu mladší 18 let
►ukazovat fotografie vyhotovené na této výstavě osobám mladším 18 let
►v prostorách výstavy konzumovat jakékoli potraviny
►v prostorách výstavy konzumovat alkohol či drogy
►v prostorách výstavy kouřit cigarety i údy
►během fotografování používat blesk
►do prostor výstavy přivést zvíře
►do prostor výstavy donést pyrotechnické předměty, výbušniny či hořlaviny
►v prostorách výstavy provozovat sex nebo věci s ním související, nech si to na doma
►do prostorů přinést nestandardně velká zavazadla (batoh, kufr apod.)
►přijít do prostor výstavy pod vlivem alkoholických nebo jiných omamných a psychotropních látek. Návštěvník pod zjevným vlivem takové látky nebude vpuštěn do prostor výstavy, i když bude mít platnou vstupenku!
►přinést si do prostor výstavy skleněné láhve, zbraně, nože a jiné nebezpečné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků

 

UPOZORNĚNÍ:
Návštěvník se nesmí na výstavě zdržet déle, než je nezbytně nutné ke klidnému prohlédnutí každého exponátu. Organizátor si vyhrazuje plné právo vyprázdnit výstavu před koncem každého výstavního vstupu, případně dříve, pokud to bude vyžadovat situace. Výstava není pro ukájení, ale pro potěchu mysli. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel výstavy.

 


Follow: