PRAVIDLA


 

Unikátnost výstavy VOAYER tvoří skutečné, oddané a nahé ženy. Program jakož i chování návštěvníků je podřízeno této skutečnosti. Bezpečnost modelek a návštěvníků je pro nás na prvním místě! Prosím respektuj všechny naše pravidla a pokyny organizátorů. VSTUP NA výstavu POVOLEN pouze osobám starším 18 LET! Mladším osobám není povolen ani vstup v doprovodu dospělé osoby! Není důležité žádné speciální oblečení. Důležité je pouze to, aby si byl oblečený, nahoty bude dostatek. Výstava, je pro každého kdo má otevřenou mysl.

PRŮBĚH VÝSTAVY

Brány výstavy se pro návštěvníky otevřou prvním vstupem 17. 04. 2018 o 11:00. Konec výstavy bude 21. 04. 2018 o 21:30. Více o vstupech nalezneš zde. Každý vstup bude trvat maximálně 1,5 hodiny. Doporučujeme přijít 15 minut před začátkem vstupu. Každý návštěvník si bude moci výstavu prohlídnout pouze v stanoveném intervalu jeho vstupu. Z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti výstavy, zdůrazňujeme aby se každý návštěvník v prostorách výstavy nezdržoval déle, než je nutné pro klidné a dostačující zhlédnutí všech prostor. Dopřej ostatním stejný prostor. O zážitek budeš mít určitě postaráno.

VSTUP NA VÝSTAVU

Na výstavu bude vpuštěn pouze návštěvník s platnou vstupenkou a starší 18 let, který přijde v čase vyhrazeném pro jeho vstup. Více o vstupech najdeš zde

 

DOTYKY

Některých modelek se budeš moci i dotknout. Dovolen bude jen jemný dotyk či pohlazení a to v hygienických rukavicích, které dostaneš na výstavě. Modelky, kterých se budeš moci dotknout, budou označeny. 

BEZPEČNOST

Bezpečnost modelek, návštěvníky a průběh výstavy zajišťuje soukromá bezpečnostní služba a členové organizačního týmu. Chceme, aby si se v prostorách výstavy spolu s modelkami mohl cítit bezpečně a pohodlně. Návštěvníci výstavy souhlasí s provedením osobní prohlídky strážní službou při vstupu do areálu a kdykoliv v areálu během trvání výstavy organizátorem pověřenou soukromou bezpečnostní službou (dále také jako „SBS“).
Návštěvník se zakoupením vstupenky zavazuje dodržovat pokyny organizátora nebo SBS a strpět osobní prohlídku a všechny úkony potřebné k zajištění ochrany zdraví a majetku návštěvníků výstavy. Pracovníci SBS jsou oprávněni zajistit odchod, vyvedení resp. odmítnutí vstupu návštěvníků výstavy a / nebo vynesení jejich majetku z prostor výstavy pokud návštěvníci neuposlechnou pokyny uvedené v těchto pravidlech, resp. pokyny pracovníků SBS a / nebo jiných osob pověřených organizátorem. Pokud se ti to zdá nepřiměřené, musíš vědět, že průběh první Výstavy nahých žen proběhl bez akýchkoľek problémů či jiných konfliktů.

FOTOGRAFOVÁNÍ JE DOVOLENO

V prostorách výstavy je fotografování DOVOLENÉ! Zhotovovat video záznam je ZAKÁZÁNO!
Organizátor výstavy může a bude pořizovat videozáznam a fotografie během celého trvání výstavy. Takto získané materiály použijeme k referencím a k propagačním materiálem dalších ročníků. Zakoupením vstupenky dáváš souhlas k fotografování, natáčení a zveřejnění vyhotovených materiálů. [#VOAYER, #VoayerPraha, #VoayerVýstava]

NÁKUP PRODUKTŮ

Prostory výstavy budou dekorované různými sexuálními bdsm pomůckami a nábytkem. Partneři, kteří nám tyto produkty zapůjčili (e-shop) mohou mít na výstavě prostor, ve kterém si návštěvníci budou moci zakoupit některé z jejich produktů, případně o nich získat informace.

JE ZAKÁZÁNO:

mluvit, dotýkat se nebo jinak kontaktovat / obtěžovat modelky
►obtěžovat slovně, gesty, hlukem, nebo svou vlastní nahotou ostatních návštěvníků
►překračovat vyhrazenou zónu v prostorách výstavy
►přivést na tuto výstavu osobu mladší 18 let
►ukazovat fotografie vyhotovené na této výstavě osobám mladším 18 let
►v prostorách výstavy konzumovat jakékoli potraviny
►v prostorách výstavy konzumovat alkohol a drogy
►v prostorách výstavy kouřit cigarety i údy
►během fotografování používat blesk
►do prostor výstavy přivést zvíře
►do prostor výstavy donést pyrtotechnické předměty, výbušniny či hořlaviny
►v prostorách výstavy provozovat sex nebo věci s ním související! Nech si to na doma
►do prostorů přinést nestandardně velkou zavazadla (batoh, kufr apod.)
►přijít do prostor výstavy pod vlivem alkoholických nebo jiných omamných a psychotropních látek. Návštěvník pod zjevným vlivem takové látky nebude vpuštěn do prostor výstavy, i když bude mít platnou vstupenku
►přinést si do prostor výstavy skleněné láhve, zbraně, nože a jiné nebezpečné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků

UPOZORNĚNÍ:
Návštěvník, se nesmí na výstavě zdržet více, než je nezbytně nutné ke klidnému prohlédnutí každého exponátu. Organizátor si vyhrazuje plné právo vyprázdnit výstavu před každým koncem dvouhodinového vstupu, případně dříve, pokud to bude vyžadovat situace. Výstava není pro ukájení, ale pro potěšení mysle. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel výstavy.


Follow: